TRAIN TO WIN
Projekt logo dla trenera przygotowania motorycznego.