Rok: 2018
Klient: AZS UEK Kraków
Typ projektu: logo, materiały reklamowe

Akademia to miejsce, w którym przede wszystkim poszerza się wiedzę, rozwija talenty, czy też zdobywa nowe umiejętności. Stwarza również okazję do spotkania lub poznania osób, które łączą ze sobą wspólne zainteresowania. E-sport, to dziedzina bardzo nowoczesna, która dynamicznie się rozwija. W krótkim czasie stworzyła społeczność, obecnie liczoną w milionach graczy na całym świecie. 
AKADEMIA ESPORTU jest połączeniem wszystkich wymienionych wyżej cech. Daje możliwość osobom młodym na wspólne realizowanie swoich pasji oraz rozwój umiejętności poprzez zdrową rywalizację i współzawodnictwo. Dodatkowo dba o integrację środowiska akademickiego i promuje wartości jakie niesie za sobą uprawianie każdej dyscypliny sportu.
Nowe logo miało za zadanie ukazywać przywiązanie założycieli do tradycji i wartości uczelni przy której wystartował cały projekt, dlatego podczas prac zainspirowałem się znakiem dawnej Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Z drugiej strony konieczne było podkreślenie charakteru oraz specyfiki nowoczesnej i dynamicznej dziedziny jaką bez wątpienia jest e-sport.​​​ Rezultatem tego jest logo, które nawiązując typograficznie do wspomnianego wcześniej znaku Akademii, równocześnie poprzez ostre kształty, skosy i użyte gradienty prezentuje bardzo nowoczesną formę.

Zobacz inne projekty

Back to Top